Browse
from 

Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice) / Babůrek, Jiří, Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU / Faryad, Shah, Konopásek, Jiří, Žáčková, Eliška -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu / Faryad, Shah Wali, Konopásek, Jiří, Žáčková, Eliška -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 113
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích / Škoda, Radek, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologie litického masívu a jeho pláště / Knotek, Zdeněk, Suková, Hana -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 18 (1990), s. 21-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší / Hájek, Antonín, 1944- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 280-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 158-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 158-161
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrologie nasavrckého masívu / Knotek, Miroslav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 1-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie některých granát - kyanit - K-živcových leptynitů českého moldanubika (Československo)
Petrologie některých proterozoických silicitů / Gabriel, Zbyněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 191-198, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46, - (2006), s. 25-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice) / Brandová, Jana, Holub, František V. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 162-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie, provenience and tvary klastů glacifluviálních sedimentů mníšeckého členu, severní Čechy, Česko
Petrologie pyroxenitu u Brtí v pestré strážovské serii moldanubika / Babůrek, Jiří, Schulmannová, Barbora, 1963- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie / Bajer, Aleš, Matyášek, Jiří, Rejšek, Klement, Suk, Miloslav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2006), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary) / Chlupáčová, Marta, Holub, František V., Lang, Miloš, Novák, Jiří, Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti / Chlupáčová, M., Holub, F. V., Lang, Miloš, Novák, Jiří, Pivec, Edvín, Štemprok, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 142-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov) / Novák, Milan, 1952-, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)