Browse
from 

Pinkový tah v Harrachově / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Roč. 47, č. 1 (2014), s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
A pioneer theory of nivation and glacigenic processes from 18th century
Pioner nauki o rudnych mestoroždenijach / Gabriel, Miroslav, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Razv. Ochr. Nedr. -- No. 4 (1987), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Pipe-line constructions, applied geology and environment
Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic / Bíl, Michal, Kubeček, Jan -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Vol. 82, no. 1 (2012), p. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Pirenella moravica (M. Hoernes) (Mollusca, Gastropoda) in the Eggenburgian in South Moravia and Lower Austria / Čtyroký, Pavel -- In: Zusammenfassungen der Vorträge und Poster in alphabetischer Reihenfolge -- s. [12]
Zdroj: ČGS (UNM)
Piroliz uglja iz Ostravsko-Karvinskogo uglenosnogo rajona
Písecké pegmatity a drahé kameny / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Písecké pegmatity (Variant.)
Písečné přesypy na Pardubicku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 9 (1983), s. 358-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Písečné sedimenty stáří karpat v karpatské předhlubni na Moravě
Písečník Hill near Javorník - drumlin with preserved subglacial and supraglacial succession of sediments
Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů / Hanáček, Martin, Nehyba, Slavomír, Nývlt, Daniel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. podzim (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Písečným mořem : p(r)ožitek slova / Cílek, Václav -- In: Gymnasion -- Roč. 2009, č. 11 (2009), s. 10-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou / Hrubešová, E., Martinec, Petr, Petřík, T., Ščučka, J. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 12, č. 2 (2012), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
"Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y) / Cícha, Jaroslav, Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 58-62, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou / Tásler, Radko, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovce a skalní města / Cílek, Václav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 86-87
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich / Kubina, Lukáš, Martinec, Petr, Rojáková, T. -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 69-77
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě / Šrámek, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 221-223
Zdroj: ČGS (UNM)