Browse
from 

Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor / Havlíček, Jaroslav, Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 17-20, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam / Bubík, Miroslav -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
"Plamowe" koncenracje bazaltowe masywu Czeskiego i dolnego Ślaska / Cwojdziński, Stefan, Jodłowski, Stanisław -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 341 (1982), s. 201-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Planar elements in the Proterozoic of the NE rim of the Čistá-Jesenice Massif
Planar optical waveguides in newly developed Er-silicated glasses: a comparative study of K+ and Ag+ ion exchange / Janáková, S., Kolek, O., Langrová, Anna, Míka, M., Salavcová, L., Špirková, J., Švecová, B. -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 49, č. 1 (2005), s. 53-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu / Fediuk, František, 1929- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Planation surfaces of bohemian highlands (Czechoslovakia)
Planation surfaces of the Valašskobystřická vrchovina Highland and of its northern foreland
Planation surfaces on the top flats of the Špičák Mt. and the Rozvodí Mt. (Královský hvozd)
Plaňava Member from the Štramberk area (Lower Cretaceous, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Matýsek, Dalibor, 1960-, Reháková, Daniela, 1955-, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 1 (2012), s. 129-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Planctonic foraminiferal assemblages from the Bohemian Cretaceous Basin (Cenomanian - Middle Turonian) / Štemproková-Jírová, Dana -- In: Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Plane-confined magnetic lineations in mingled mafic and felsic magmas, the Sazava pluton, Bohemian Massif / Holub, František, Hrouda, František, Žák, Jiří -- In: Journal of Volcanology and Geothermal Research -- ISSN 0377-0273 -- Roč. 190, č. 3-4 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- UK, PřF
Plane wave in viscoelastic anisotropic media - 2. Numerical examples / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 161, č. 1 (2005), s. 213-229
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Plane waves in viscoelastic anisotropic media - 1. Theory / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 161, č. 1 (2005), s. 197-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Planeta ledu a ohně / Ledvinka, Štěpán -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 7-8 (2013), s. 400
Zdroj: ČGS (UNM)
Planeta Venuše před projektem Magellan / Beneš, Konrád -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 275-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Planeta Země mocná a zranitelná / Štědrá, Veronika, Zedník, Jan -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Roč. 2009, č. 3 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Planeta Země mocná a zranitelná / Štědrá, V., Zedník, Jan -- In: Akademický bulletin AV ČR -- -, č. 3 (2009), s. 26-26
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Planetární systém jeko geologická realita / Beneš, Konrád -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 11 (1987), s. 332-336
Zdroj: ČGS (UNM)