Browse
from 

Plane-confined magnetic lineations in mingled mafic and felsic magmas, the Sazava pluton, Bohemian Massif / Holub, František, Hrouda, František, Žák, Jiří -- In: Journal of Volcanology and Geothermal Research -- ISSN 0377-0273 -- Roč. 190, č. 3-4 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- UK, PřF
Plane wave in viscoelastic anisotropic media - 2. Numerical examples / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 161, č. 1 (2005), s. 213-229
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Plane waves in viscoelastic anisotropic media - 1. Theory / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 161, č. 1 (2005), s. 197-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Planeta ledu a ohně / Ledvinka, Štěpán -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 7-8 (2013), s. 400
Zdroj: ČGS (UNM)
Planeta Venuše před projektem Magellan / Beneš, Konrád -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 275-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Planeta Země mocná a zranitelná / Štědrá, Veronika, Zedník, Jan -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Roč. 2009, č. 3 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Planeta Země mocná a zranitelná / Štědrá, V., Zedník, Jan -- In: Akademický bulletin AV ČR -- -, č. 3 (2009), s. 26-26
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Planetární systém jeko geologická realita / Beneš, Konrád -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 11 (1987), s. 332-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Planetarnyje ravnoudalënnyje razryvnyje sistemy i ich značenije (na primerach iz gidrogeologii) / Květ, Radan, 1928- -- In: Bjull. Mosk. Obšč. Ispyt. Prir.. Otd. geol. -- Vyp. 57, no. 4 (1982), s. 124-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Planetka 4 Vesta jako zdroj HED achondritů / Haloda, Jakub -- In: Stonařovské meteority 1808-2008 -- ISBN 978-80-86382-09-8 -- 127
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Planets redefined: Pluto gets demoted / Hansen, Kathryn -- In: Geotimes -- ISSN 0016-8556 -- Vol. 51, no. 10 (2006), p. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Planety očima geologů / Kac, J. G., Šťovíčková, Naděžda -- In: Poznatky soudobé planetologie -- ISBN 80-03-00654-6 -- s. 86-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát / Baráth, Ivan, Fordinál, Klement, Kováč, Michal, 1952-, Šutovská, Katarína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Planiscutellum and Avascutellum from the Bohemian Silurian (Trilobita, Styginidae) / Šnajdr, Milan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 64, no. 2 (1989), p. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Planktonic gastropods (pteropods) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the Ždánice Unit in Moravia (Czech Republic) / Zorn, Irene -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Vol. 56, no. 2 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Planktonic microfossil Concentricystes Ross. 1962 from Neogene and (Campanian?)-Paleogene deposits of tropical and arid areas (Malaysia and Middle East)
Planktoničtí dendroidi - podvratné živly graptolitové taxonomie / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (Kampan?)-Paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední Východ) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 209-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Planktonní mikroorganismy jako horninotvorný činitel / Kulich, Jan, Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 5 (1988), s. 173-174, 16 fot. na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)