Browse
from 

Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice / Mikulecký Jr., M., Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 190-194
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1987), s. 13-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Počáteční růstová stádia amfipor a archeocyátů - srovnání / Hladil, Jindřich -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- s. 26-28
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Počáteční stadium pedogeneze na terasových svazích. Initial stage of pedogenesis on terraced slopes / Žigová, Anna -- In: Rostlinná výroba -- Roč. 43, č. 3 (1997), s. 101-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny) / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 18, č. 2 (1982), s. 142-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích / Kozák, Jan -- In: Vojenský geografický obzor -- Roč. 49, č. 1 (2003), s. 46-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Počátky geofyziky na Vysoké škole báňské / Müller, Karel -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 7-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945 / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky mapování povrchových dolů / Klvaňa, Miroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky mineralogie v díle Georgia Agricoly / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání / Drbal, Karel -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky pozdněglaciální a holocénní vegetace u Rynholce / Břízová, Eva (1999) -- In: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko -- ISBN 80-86064-35-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 9 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram / Šorf, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky středního báňského školství v českých zemích / Suldovský, Josef, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 5 (2007), s. i-viii
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách / Bufka, Aleš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 50-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku / Ernée, Michal, Militký, Jiří, Nováček, Karel, 1968- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-6, T 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků / Rambousek, Petr (2012) -- In: Lukavice 1312-2012 -- ISBN 978-80-905154-2-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Počátky těžby hnědého uhlí na Bílinsku - Světec 1766 / Čejchanová, Alena (2012) -- In: Rozpravy Národního technického muzea 222 -- ISBN 978-80-7037-214-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově / Novotný, Robert Radim, 1967- -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 8-25
Zdroj: ČGS (UNM)