Browse
from 

Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání / Zapletalová, Jana -- In: Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné oblasti Žďárské vrchy -- s. 115-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE / Endlicher, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno / Dreiseitl, Ivo -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 637-640
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců / Eliáš, Mojmír, Eliášová, Helena, Hladíková, Jana -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 271-285, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vmístění, vývoje a exhumace moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002 -- s. 28-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část / Kouřil, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 4 (1992), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část / Kouřil, Tomáš, Voda, Oldřich -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 148-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část / Kouřil, Tomáš, Voda, Oldřich -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 5 (1993), s. 158-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů / Bujok, Petr, Kalus, Dalibor -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu / Kašpar, Pavel, Langrová, Anna, Řídkošil, Tomáš, Skála, Roman -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun) / Dobeš, Petr, Franců, Juraj, 1957-, Horák, Josef, Rozkošný, Ivan, Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna / Dobeš, P., Franců, J., Horák, J., Rozkošný, I., Suchý, Václav, Sýkorová, I. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 89-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna / Dobeš, P., Franců, J., Rozkošný, I., Suchý, V., Sýkorová, Ivana -- In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994 -- s. 89-91
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích / Gregerová, Miroslava, 1948- -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice) / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, 1957-, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, Zimák, Jiří -- In: Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek) / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, Slobodník, Marek -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Podmínky vzniku kalcitových žil v lomu V kozle (Hostim I., Alkazar) v Českém krasu
Podmínky vzniku různých typů kalcitu a pseudomorfóz po wollastonitu v kalcitickém mramoru u Nezdic (pestrá skupina moldanubika)