Browse
from 

Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů / Bujok, Petr, Kalus, Dalibor -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu / Kašpar, Pavel, Langrová, Anna, Řídkošil, Tomáš, Skála, Roman -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun) / Dobeš, Petr, Franců, Juraj, 1957-, Horák, Josef, Rozkošný, Ivan, Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna / Dobeš, P., Franců, J., Horák, J., Rozkošný, I., Suchý, Václav, Sýkorová, I. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 89-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna / Dobeš, P., Franců, J., Rozkošný, I., Suchý, V., Sýkorová, Ivana -- In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994 -- s. 89-91
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích / Gregerová, Miroslava, 1948- -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice) / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, 1957-, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, Zimák, Jiří -- In: Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek) / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, Slobodník, Marek -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Podmínky vzniku kalcitových žil v lomu V kozle (Hostim I., Alkazar) v Českém krasu
Podmínky vzniku různých typů kalcitu a pseudomorfóz po wollastonitu v kalcitickém mramoru u Nezdic (pestrá skupina moldanubika)
Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum) / Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 42-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku tzv. "Au-Sb formace " v oblasti Krásnohorsko-milešovské ve středních Čechách / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 207-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama / Veselý, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmrzající sutě severních Čech / Cílek, V., Kírchner, Karel, Máčka, Z. -- In: Evropská integrace - česká společnost a krajina: Sborník anotací -- s. 25-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí západných Karpát. (I.) / Gulička, Ján -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 89-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov / Šútor, Július -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 435-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Pôdne pomery štátnej prírodnej rezervácie Šrámková / Vološčuk, Ivan -- In: Ochrana prírody -- Roč. 7 (1986), s. 215-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům / Chlebek, Alois, Jařabáč, Milan, 1930- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 9 (1997), s. 271-272
Zdroj: ČGS (UNM)