Browse
from 

Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum) / Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 42-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku tzv. "Au-Sb formace " v oblasti Krásnohorsko-milešovské ve středních Čechách / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 207-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama / Veselý, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmrzající sutě severních Čech / Cílek, V., Kírchner, Karel, Máčka, Z. -- In: Evropská integrace - česká společnost a krajina: Sborník anotací -- s. 25-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí západných Karpát. (I.) / Gulička, Ján -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 89-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov / Šútor, Július -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 435-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Pôdne pomery štátnej prírodnej rezervácie Šrámková / Vološčuk, Ivan -- In: Ochrana prírody -- Roč. 7 (1986), s. 215-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům / Chlebek, Alois, Jařabáč, Milan, 1930- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 9 (1997), s. 271-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století / Zářický, Aleš, 1973- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století / Zářický, Aleš, 1973- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 62-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno / Gwerk, Edmund, Matula, Ivan, Smolka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Podobnost isotopických vlastností O a S v sulfátu a N v nitrátu v lesních půdních vodách.
Podobnost v hornické geotechnice / Vacek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 7 (1990), s. 189-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Podocarpoxylon helmstedtianum GOTTWALD from Kuclin (Late Eocene, Czech Republic) reinterpreted as Tetraclinoxylon vulcanense PRIVÉ / Sakala, Jakub -- In: Feddes Repertorium -- ISSN 0014-8962 -- Roč. 114, č. 1-2 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika / Gilíková, Helena, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstaktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 270-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobná geomorfologická mapa Zborovské vrchoviny / Dvořák, Lubomír -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 1 (1992), s. 15-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území / Balatka, Břetislav, 1931-, Loučková, Jaroslava -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 98, č. 2 (1993), s. 123-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov / Blecha, Vratislav, Šobotník, Petr, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobné geomorfologické mapy a geomorfologické informační systémy (na příkladu monitorování chráněných krajinných oblastí východních Čech, Česká republika)