Browse
from 

Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 270-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobná geomorfologická mapa Zborovské vrchoviny / Dvořák, Lubomír -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 1 (1992), s. 15-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území / Balatka, Břetislav, 1931-, Loučková, Jaroslava -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 98, č. 2 (1993), s. 123-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov / Blecha, Vratislav, Šobotník, Petr, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobné geomorfologické mapy a geomorfologické informační systémy (na příkladu monitorování chráněných krajinných oblastí východních Čech, Česká republika)
Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn) / Kopecký, Lubomír, jr., Pokorný, Ladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 56
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin / Šmůla, Rudolf -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 11 (1996), s. 355-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Podrobný průzkum krušnohorského zlomového pásma u Jezeří / Marek, Jan -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 115-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Podstata digitálního modelu reliéfu jako nástroje geomorfologického výzkumu
Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí / Machovič, Vladimír, Pavlíková, Helena, Šebestová, Eva, Taraba, B. -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve -- s. 84-90
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny / Kobza, Jozef, Linkeš, Vladimír -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 103-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Pôdy typu "terrae calcis" na východnom Slovensku - ich charakteristika a genéza / Košťálik, Ján -- In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 22, č. 1 (1987), s. 107-147, obr. příl., mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
The Podyjí/Thaya River Basin National Park
Podzemí / Cílek, Václav -- In: Praha -- s. 27-30
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemí u Vřídla / Vylita, Břetislav, 1932-, Vylita, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku / Prokop, Jiří, Sobotka, Jiří, Veselý, Miroslav, 1955- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemím slunné Itálie / Šimečková, Barbora, 1963- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 62, č. 3 (2007), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemné vody ako prvok prírodnej krajiny
Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier / Bodiš, Dušan, Zakovič, Michal -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 7 (1989), s. 129-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia / Orvan, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 51-60
Zdroj: ČGS (UNM)