Browse
from 

Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 164-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřbený kras v severním předpolí silesika / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 53, č. 3 (2004), s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva / Dočkalová, Marta, Dreslerová, Gabriela, Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Krupa, Petr, Kuča, Martin, Schenk, Zdeněk, Trojek, Tomáš -- In: Ročenka 2006. -- ISBN 978-80-86989-06-8 -- 19
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Pohřební věnce / Cílek, Václav -- In: Speleo 22 -- s. 47-49
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pohyb iónov kovov v nenasýtenej zóne pôdy miešateľnym prúdením / Slaboň, Stanislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 522-542
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu / Pilecký, Miloslav -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 82-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb ropných látek v horninovém prostředí / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód -- s. 141-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb Slunce a solárně terrestrické jevy / Jakubcová, Ivanka, Pick, Miloš -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území / Burian, Miloš, Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území / Burian, Miloš, Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita / Grygar, Radomír, Holub, Karel, Jelínek, Jan, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 157-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku / Kantor, Ján, Nemčok, Michal -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 75-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda / Havlíček, Milan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1999), s. 24-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace / Grygar, R., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Družicové polohové systémy -- s. 127-131
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Point-source inversion neglecting a nearby free surface: simulation of the Underground Research Laboratory, Canada / Pšenčík, Ivan, Šílený, Jan, Young, R. P. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 146, č. 1 (2001), s. 171-180
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Point source mechanism by a simple genetic algorithm complemented with a "memory" / Šílený, Jan -- In: ESC 25th General Assembly. Abstracts -- s. 43
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Point-source parameters from noisy waveforms: error estimate by Monte-Carlo simulation / Jechumtálová, Zuzana, Šílený, Jan -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 158, 9/10 (2001), s. 1639-1654
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ