Browse
from 

Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru" / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 11 (2009), s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů / Novotný, Oldřich, 1942- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 99-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla / Suk, Miloš -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 20, č. 6 (1990), s. 283-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku / Herman, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-8, D 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohnutý osud Rostova "lapparentitu" / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 278
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohorelá transpression zone (North Veporicum, the West Carpathians) / Madarás, Ján -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohoří Cinotepeque v centrálním Salvadoru: Geologie, původ magmat a vulkanizmus
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 164-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřbený kras v severním předpolí silesika / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 53, č. 3 (2004), s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva / Dočkalová, Marta, Dreslerová, Gabriela, Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Krupa, Petr, Kuča, Martin, Schenk, Zdeněk, Trojek, Tomáš -- In: Ročenka 2006. -- ISBN 978-80-86989-06-8 -- 19
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Pohřební věnce / Cílek, Václav -- In: Speleo 22 -- s. 47-49
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pohyb iónov kovov v nenasýtenej zóne pôdy miešateľnym prúdením / Slaboň, Stanislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 522-542
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu / Pilecký, Miloslav -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 82-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb ropných látek v horninovém prostředí / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód -- s. 141-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb Slunce a solárně terrestrické jevy / Jakubcová, Ivanka, Pick, Miloš -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území / Burian, Miloš, Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ