Browse
from 

Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor / Mlčoch, Bedřich, Štědrá, Veronika -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích / Poláček, Lumír -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko / Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 192-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui / Havlíček, Pavel, Hradecký, Petr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988 -- ISBN 80-7212-117-0 -- 0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui / Hradecký, Petr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS / Klimánek, M., Kolejka, Jaromír, Mikita, T. -- In: Sympozium GIS Ostrava 2009 -- S. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pokročilá technická keramika a vyhořívání / Stoklasa, Jaroslav -- In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2. díl Ekologie -- s. 157-161
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů / Haas, Karel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvláštní číslo (1986), s. 38-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokroky a novinky v oblasti petrurgie v posledních letech / Voldán, Jan -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokroky světové geologie v letech 1985-1986 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokroky světové geologie v letech 1987-1988 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokryvné útvary a půdy / Cílek, Václav, 1955-, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Střední Brdy -- ISBN 80-7084-266-0 -- s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník) / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły / Traczyk, Andrzej -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti / Bella, Pavel, 1962- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 233-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách / Bohdálek, Petr, Stýblo, Waldemar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st. / Holub, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 4 (2002), s. 21-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy / Myslil, Vlastimil, 1924- -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)