Browse
from 

Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody / Škárová, Milada -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 368-370
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje" / Pazdírek, Otakar, Pospíšil, Lubomil -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 1 (1998), s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu / Lang, Tomáš, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu / Bárta, Jaroslav, Skopec, Jiří, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Poland: junction of the main geological provinces of Europe (Variant.)
Polarity of the mineralization in Bohemian Massif: Proterozoic to Tertiary / Grym, Vincenc, Holub, Milan, Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Polarization characteristics of standing wave electromagnetic fields at the ionospheric Alfvén resonator lower harmonics: altitude profiles / Feygin, F. Z., Prikner, Karel, Raita, T. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 58, č. 2 (2014), s. 338-341
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Polarization diagrams of rockbursts from Ostrava-Karviná district / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- č. 9 (1996), s. 35-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 9(100) (1996), p. 35-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Polarization of plane waves in viscoelastic anisotropic media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Expanded abstracts of the 9th International Congress of the Brazilian Geophysical Society -- s. 289-293
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Polarization, phase velocity, and NMO velocity of qP-waves in arbitraty weakly anisotropic media / Gajewski, D., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysics -- Roč. 63, č. 5 (1998), s. 1754-1766
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128. / Shaw, Trevor -- In: Höhle -- ISSN 0018-3091 -- Jg. 59, Nr. 1-4 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Pole napětí na profilu KP III Zakopane - Salgótarján / Hübner, Miloš, Trešl, Jiří, Vyskočil, Vincenc -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 208-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Pole tepelného toku na území České republiky / Čermák, Vladimír -- In: Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy -- s. 2
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Poledne v Káhiře / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 16 (2008)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Polimetalličeskaja mineralizacija kutnogorskogo rudnogo rajona
Polish and Vanish! Essey on the quarry reclamation and on the temptation to be more wise than Mother Nature
Polish coal industry on its way to profitability and to the establishment of the ability to complete on an international scale
The Polish Geological Institute activities in the cross-border geological mapping / Podemski, Maciej -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Vol. 53, no. 10-2 (2005), p. 894-898
Zdroj: ČGS (UNM)