Browse
from 

Pollutant concentration in fog water in relation to the air flow direction at 850 hPa level / Fottová, Daniela -- In: Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004 -- ISBN 80-86186-11-3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pollutant concentrations in deposited precipitation at the Kopisty station / Chaloupecký, Pavel, Fišák, Jaroslav, Fottová, Daniela, Řezáčová, Daniela -- In: 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic.2005 Conference proceeding -- ISBN 80-86690-25-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Pollutant concentrations in fog water at Kopisty (1999-2004)
Pollutant Concentrations in the Rime and Fog Water at the Milesovka Observatory / Fišák, Jaroslav, Fottová, Daniela, Tesař, Miroslav -- In: Water, Air and Soil Pollution -- ISSN 0049-6979 -- Roč. 196, č. 1-4 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pollutant deposition by rain and snow in the Western Sudety mountains / Dore, A. J., Migala, K., Sobik, M. -- In: Acid Reign '95 - Abstract Book -- s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Pollution of Czech rivers by trace elements. The First regional study of river sediments in the Czech Republic
Pollution of groudwater in "Žitný island" by nitrogenous matter from agricultural large-scale production studied in model territory of "Diarhan" / Mócik, Anton, Repka, Tomáš -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(2) -- s. 249-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Pollution of rivers decreases, but persists and also developes
Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed / Chour, Vladimír, Damaška, Jaromír, Nesměrák, Ivan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 39, no. 2 (1995), p. 321-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Polnaja periodičeskaja škala geologičeskogo vremeni / Květ, Radan -- In: Tichookeanskaja geologija -- Č. 6 (1990), s. 96-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet / Brož, Milan -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4 -- s. 193-201
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Die polnische Bergbaugeschichte in den Museen, in den besuchten Bergwerken und Freilichtmuseen
Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii / Achramowicz, Stanisław, Czaplinski, Wojciech, Nowak, Izabella, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Sudety Zachódnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 17-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Polodrahokamy z Novopacka / Procházka, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Polodrahokamy z Těšínska a z Podbeskydí / Rusek, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 5 (1995), s. 331-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč / Stáhalík, Jiří, Šindlář, Martin -- In: Přírodovědecký sborník -- Č. 26 (1982), s. 205-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Poloha, Významné rysy morfologie povrchu Vohančic. / Hrádek, Mojmír -- In: Vohančice (1255-2005) -- s. 5-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Polomec Quarry / Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955-, Vašíček, Zdeněk -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 29, no. 4-5 (1997), p. 363-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Polomené hory Mts. are built not only by sandstones
Polomené hory nejsou jen pískovce / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 50, č. 3 (1995), s. 65-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ