Browse
from 

Pollution of groudwater in "Žitný island" by nitrogenous matter from agricultural large-scale production studied in model territory of "Diarhan" / Mócik, Anton, Repka, Tomáš -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(2) -- s. 249-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Pollution of rivers decreases, but persists and also developes
Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed / Chour, Vladimír, Damaška, Jaromír, Nesměrák, Ivan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 39, no. 2 (1995), p. 321-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Polnaja periodičeskaja škala geologičeskogo vremeni / Květ, Radan -- In: Tichookeanskaja geologija -- Č. 6 (1990), s. 96-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet / Brož, Milan -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4 -- s. 193-201
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Die polnische Bergbaugeschichte in den Museen, in den besuchten Bergwerken und Freilichtmuseen
Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii / Achramowicz, Stanisław, Czaplinski, Wojciech, Nowak, Izabella, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Sudety Zachódnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 17-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Polodrahokamy z Novopacka / Procházka, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Polodrahokamy z Těšínska a z Podbeskydí / Rusek, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 5 (1995), s. 331-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč / Stáhalík, Jiří, Šindlář, Martin -- In: Přírodovědecký sborník -- Č. 26 (1982), s. 205-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Poloha, Významné rysy morfologie povrchu Vohančic. / Hrádek, Mojmír -- In: Vohančice (1255-2005) -- s. 5-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Polomec Quarry / Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955-, Vašíček, Zdeněk -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 29, no. 4-5 (1997), p. 363-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Polomené hory Mts. are built not only by sandstones
Polomené hory nejsou jen pískovce / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 50, č. 3 (1995), s. 65-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Polomené hory nejsou jen pískovce / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 50, č. 3 (1995), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Poloskrytý dolnovltavský pluton / Fediuk, František, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Položenije karvinskogo bloka Gorno-Silezskogo bassejna v variscidach i jego strukturno-tektoničeskoje strojenije
Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech / Zárybnický, Miloš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 37-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Polská síra / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej / Dyrka, Ireneusz, Janas, Marcin, Karcz, Przemysław -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 61, č. 7 (2013), s. 411-423
Zdroj: ČGS (UNM)