Browse
from 

Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou / Lienert, H. -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 16 (1988), s. 5-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr, Hofmanová, Radka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 16-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetalické zrudnění na příbramském uranovém ložisku / Knížek, František, Prokeš, Stanislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 87-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu / Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 165-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově / Litochleb, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 29, č. 3 (1989), s. 103-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetalické zrudněni v mirovickém metamorfovaném ostrovu / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 69-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram / Balada, Jan -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 95-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 214-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetallic mineralization from Proterozoic in Kladno coal mine
Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 2002, no. 148, (2003), p. 222-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetallic mineralization in the Carboniferous basement of the Slaný mine (12-21 Kralupy n. Vltavou)
Polymetallic mineralization in the Mirovice metamorphosed island
Polymetallic mineralization near Dehetná
Polymetallic mineralization of the Kutná Hora ore district
Polymetallic mineralization within the Příbram uranium deposit
The polymetallic ore districts
Polymetallic ore mineralization from Svatá Anna near Havlíčkův Brod
Polymetallic ores and precious metals occurrences and their influence on the settlement of the Podblanicko region
Polymetallic ores in the lower Carboniferous in the borehole NT-1
Polymetallic Stratiform Mineralization betweeen Kraslice and Mlýnská