Browse
from 

Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika) / Losos, Zdeněk, Mücke, Arno -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. LXXXV, č. 1 (2000), 33
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Polymetamorfní safirinové horniny irumidního stáří z údolí dolní Luangwy v Zambii
Polymetamorfní vývoj geologické stavby jednotky Královského hvozdu / Babůrek, Jiří, 1963- -- In: Aktuality šumavského výzkumu II : sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetamorfní vývoj jednotky Královského hvozdu (západní Čechy, Český masiv)
Polymetamorfní vývoj pelitických břidlic a záznam permské nízkotlaké metamorfózy ve veporské jednotce, Západní Karpaty
Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians / Faryad, Shah, Faryad, Shah Wali, Finger, Fritz, Janák, Marian, Jeřábek, Petr, Konečný, Patrik -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 26, č. 4 (2008), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- UK, PřF
Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians / Faryad, Shah Wali, Finger, Friedrich, Janák, Marián, Jeřábek, Petr, Konečný, Patrik -- In: Journal of metamorphic geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 26, no. 4 (2008), p. 465-485
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit
Polymetamorphic evolution of the Královský hvozd unit (KHU) / Babůrek, Jiří -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif) / Babůrek, Jiří, 1963- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 30 (2004), p. 121-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetamorphic overprinted and silicified banded magnetite ores from the Desná gneisses (Silesicum, Czech Republic)
Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia / Sulovský, Petr, Vrána, Stanislav -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 184, č. 3 (2008), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia / Sulovský, Petr, 1952-, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 184, no. 3 (2008), p. 315-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetamorphism of the Kutná Hora crystalline complex / Fišera, Milan, 1937- -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Polyphase deformation of the varied group of the moldanubicum between Sušice and Horažďovice, SW Bohemia / Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 59, no. 2 (1984), p. 65-76, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
The polyphase development of eclogite from the Klínovec ion nthe Krušné hory Mts. / Pospíšil, Milan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 58, no. 1 (1983), p. 1-10, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Polyphase exhumation of the Moldanubian unit s.s. along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Central Bohemian shear zone, Czech Republic) - Evidence from structural, petrological and geochronological data / Scheuvens, D., Zulauf, Gernold -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 331-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics / Melka, Radek, Schulmann, Karel, Venera, Zdeněk -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FGR. Abstracts -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Polyphase tectonics and metamorphism of the external part of the Moldanubian zonr - case study of the Kutná Hora Crystalline Complex / Oliveriová, Dana, Synek, Jaroslav -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Polyphase Variscan extension at the western border of the Teplá-Barrandian (Bohemian Massif) / Kleischmidt, G., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Terra Nostra -- ISSN 0946-8978 -- č. 3 (1994), s. 110-112
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ