Browse
from 

Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic) / Dobeš, Petr, 1960-, Klomínský, Josef, Táborský, Zdeněk -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Postmagmatic mineralisation of basaltoids from Mały Śnieżny Kocioł
Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu / Bacsó, Zoltán, Bačo, Pavel -- In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 28 (1987), s. 17-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu / Leichmann, Jaromír, Suchánková, Jana, 1972- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Postmagmatische Mineralisation in einigen intrusiven und extrusiven Körpern des Vihorlat
Postmesozoic alkaline volcanics of northern Moravia (Czechoslovakia)
Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 355-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Postmortem transport and resedimentation of foraminiferal tests: relations to cyclical changes of foraminiferal assemblages / Holcová, Katarína -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 145, no. 1-3 (1999), p. 157-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Postprotaspid ontogeny of the trilobite Sao hirsuta Barrande, 1846: a morphometric approach / Budil, Petr, Crônier, Catherine, Fatka, Oldřich, Laibl, Lukáš -- In: 7éme Symposium Morphométrie et Evolution des Formes - Lyon, 24 et 25 mai 2012 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat / Eberl, Dennis D., Šucha, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 399-405
Zdroj: ČGS (UNM)
Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve / Franců, Juraj, 1957-, Kraus, Ivan, Šucha, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 339-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District / Dopita, Miloslav, Klika, Zdeněk, 1943-, Kraussová, Jarmila -- In: V. konferencja naukowa na temat petrologii węgla - streszczenie referatówt5th scientific conference of coal petrology - abstracts -- s. 52-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim / Dopita, Miloslav, Klika, Zdeněk, 1943-, Kraussová, Jarmila -- In: V. konferencja naukowa na temat petrologii węgla - streszczenie referatówt5th scientific conference of coal petrology - abstracts -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové / Pánek, Tomáš, 1977-, Pyszková, Renáta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 149-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6) / Neznal, Matěj, 1963- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 4 (1998), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 37-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Postupné otvírání sifonální trubice u ortokonního hlavonožce ze siluru středních Čech
Posúdenie homogenity zrnitého materiálu a presnosti výsledkov ryžovania / Tarhanič, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 11 (1984), s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 2 (1991), s. 43-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy / Bošácky, Pavol, Brichta, Roman, Michalička, Otto, Vaškor, Ivan, Zváčová, Mária -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 1 (1993), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)