Browse
from 

Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6) / Neznal, Matěj, 1963- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 4 (1998), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 37-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Postupné otvírání sifonální trubice u ortokonního hlavonožce ze siluru středních Čech
Posúdenie homogenity zrnitého materiálu a presnosti výsledkov ryžovania / Tarhanič, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 11 (1984), s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 2 (1991), s. 43-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy / Bošácky, Pavol, Brichta, Roman, Michalička, Otto, Vaškor, Ivan, Zváčová, Mária -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 1 (1993), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 87-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 106-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie selektívnej agregačnej účinnosti makro a nízkomolekulových reagencií pre minerálne suspenzie / Fečko, Peter, Rezek, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 34, č. 1 (1988), s. 55-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie stability lomových stien vo vápencovom lome Včeláre / Dinis, Ján, Hausová, Zlatica, Slavkovský, Jozef, Zahoranský, Gejza -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době / Hofrichterová, Libuše -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice / Fediuk, František, 1929-, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 123-124, Příl. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu / Briestenský, Miloš, Jurková, Nikola, Stemberk, Josef -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, - (2008), s. 141-144
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni / Pešková, M., Rykl, Drahoš, Vlasák, R., Zejkán, A. -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách / Fediuk, Ferry, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Posuzování efektivnosti báňských investic v nesocialistických a socialistických zemích / Sitenský, Ivo, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 333-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Posuzování efektivnosti budoucí exploatace rudných ložisek / Soukup, Blahomil -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 10 (1984), s. 281-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Posvátná krajina / Cílek, Václav -- In: Člověk a výchova : časopis pro walfdorfskou pedagogiku -- Roč. 13, č. 2 (2008), s. 10-13
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Posvátné hory a novopohanské svatyně v Čechách : novodobé kultovní projevy / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 9 (2005), s. 514-516
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pošepný's geological pavillion at the Mining University in Ostrava. Collection of radioactive deposits