Browse
from 

Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů / Čuřík, Josef, Zádrapa, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 3 (1982), s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky předsedy NGK ČSSR / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy / Břízová, Eva -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy) / Břízová, Eva -- In: Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 -- ISBN 80-244-1320-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Poznatky z 2. evropského sympozia o penetračních zkouškách v Amsterodamu (květen 1982) / Drozd, Karel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 448
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z celoštátnej konferencie o inžinierskej geológii a energetickej výstavbe / Lichá, Helena -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu / Dombková, Anna, Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 101-110
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Poznatky z inžinierskogeologického mapovania sprašových sedimentov v nitrianskom urbanizačnom regióne / Gomolčák, František, Šajgalík, Ján, Vámoš, Florián -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 1 (1988), s. 69-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2009), s. 13-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině / Čermák, Petr, 1946-, Lorencová, Hana -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2007), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z medzinárodného kongresu asociácie pre kvartérny výskum (INQUA) / Horniš, Ján, Klukanová, Alena -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi / Chovanec, Josef, Urban, Petr -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 671-676
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru / Grygárek, Jiří, 1934-, Kotris, Jan, Pánek, Pavel, 1945-, Rambousek, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 11 (2004), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru / Grygárek, Jiří, Rambousek, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2004, č. 11 (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Poznatky z overovania tesnosti vane plavebných komôr stupňa Gabčíkovo / Klaučo, Stanislav, Plch, Jaromír, Varga, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku / Bajo, Igor, Cibuľka, Ľudovít -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 79-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku / Abraham, Miloš, Veselý, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 338-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany / Fábry, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 269-275
Zdroj: ČGS (UNM)