Browse
from 

Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 296
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část 1 - Základní údaje a měkkýši / Ložek, Vojen -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 50, č. 2 (1998), s. 436-448
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň / Olišar, Petr -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 229-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů) / Mikuláš, Radek -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, 4/1992 (1993), s. 349-352
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů) / Mikuláš, Radek -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 349-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami / Mikuláš, Radek -- In: Od Ještěda k Troskám -- s. 30-34
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku / Kühn, Petr -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 24-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko / Kühn, Petr -- In: Bezděz (Vlastivěd. Sbor. Českolipska) -- Roč. 5 (1997), s. 147-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu / Štěpán, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě / Obšusta, Petr, 1968- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 87-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 179-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych / Gunia, Tadeusz -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 20, 1985, č. 2 (1986), s. 83-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka / Machowiak, Katarzyna, Markiewicz, Karolina, Muszyński, Andrzej -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 55, č. 4 (2007), s. 296-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozzolanic properties of fluidized bed ashes / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Alkali activated materials - research, production and utilization. Proceedings -- S. 271-283
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí / Reclík, Petr -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 151-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin / Dempír, Josef -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 3-4 (1987), s. 68-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb / Masopust, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na kvalitu odborné publikace / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 7, č. 4 (2001), s. 37-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu / Zatočil, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na výsypkové hospodářství z hledisek následné rekultivace / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1988), s. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)