Browse
from 

Průzkum kutnohorského podzemí / Bartoš, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 358-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků / Hašlar, Oldřich -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky / Vohanka, Ludvík -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 188-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky / Jarý, Josef, Viewegh, Jan -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 59-60, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice / Hašlar, Oldřich -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách / Hušák, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum meteoritického kráteru Siljan ve Švédsku hlubokým vrtem 1 Gravberg / Ciprys, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 2 (1991), s. 127-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR / Ciprys, Vladimír, Thon, Arnošt -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 353-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 215-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic / Velebil, Dalibor -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum písků na DJŠ a jejich využití / Mejstříková, Lubomíra, Štrbáň, Ivan -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum pole Dětmarovice-Petrovice za účelem zabezpečení dalšího rozvoje okresu / Strakoš, Zdeněk, Strakošová, Olga -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 162-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly / Ambrož, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 210-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum říčních teras v okolí Tětína a otázka prvního říčn ího paradoxu / Kukla, J. G., Ložek, Vojen -- In: Karst Sediments -- s. 30-41
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta / Šajer, Jiří -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 1 (2007), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu / Datel, Josef, Ekert, Vladimír, Mužík, Václav, Pazdírek, Otakar -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací -- ISBN 80-86832-06-6 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970-, Stöhr, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 152-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru / Jiskra, Jaroslav, Kryl, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 9 (2002), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě / Chrt, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 74-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín / Hubatka, F., Jurová, Zita, Kirchner, K., Krejčí, Oldřich -- In: Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika -- ISBN 80-214-1435-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)