Browse
from 

Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu / Šperl, Jan -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 253-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Probing electrical conductivity of the Trans-European Suture Zone / Brasse, H., Červ, Václav, Ernst, T., Hoffmann, N., Jankowski, J., Józwiak, W., Korja, T., Kreutzmann, A., Neska, A., Palshin, N., Pedersen, L. B., Schwarz, G., Smirnov, M., Sokolova, E., Varentsov, I. M. -- In: EOS, Transactions, American Geophysical Union -- Roč. 87, č. 29 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Probing the motional behaviour of protons in letovicite by static 2H NMR experiments and lineashape simulations / Bismayer, U., Engelhardt, A., Fechtelkord, M. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Vol. 15, no. 1 (2003), p. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR) / Cháb, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 389-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Problem-based tasks and possibility taking advantage of differences of similar minerals / Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada -- In: Acta Geologica Universitatis Comenianae -- ISSN 1335-2830 -- Roč. 2002, č. 57 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Problém dlouhodobého rozvoje surovinových zdrojů v československé ekonomice / Sýkora, Arnošt -- In: Trend -- Roč. 16, č. 1 (1984), s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 4 (1997), s. 190-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Problem exercises for recognition of non-living nature and environment
Problém geneze sintrových štítů z jeskyně Domica / Cílek, Václav -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- č. 4 (1999), s. 7-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Problem genezy okruszcowania cynonošnego lupków izerskich pasma Kamienskiego
Problem hercynidów i waryscidów w Sudetach / Don, Jerzy -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 43, č. 9 (1995), s. 738-744
Zdroj: ČGS (UNM)
Problém koncovky -ický a -ový v adjektivech odvozených od jmen minerálů / Fediuk, František, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Problem najvyższych jednostek tektonicznych w Tatrach / Iwanow, Andrzej, Wieczorek, Józef -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 10 (1987), s. 525-528
Zdroj: ČGS (UNM)
Problém nekonformity 3D štrukturovaných rozkladov a jeho riešenie / Kolcun, Alexej -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře -- s. 93-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problém ochrany unikátních mineralogických lokalit v Českém středohoří / Rychlý, Rudolf, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích -- Č. 15 (1982), s. 25-33
Zdroj: ČGS (UNM)
To the problem of cryogenic terraces
The problem of dating HP metamorphism: an U-Pb isotope and geochemical study on eclogites and related rocks of the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic / Gerdes, Axel, Štědrá, Veronika, Timmermann, Hilke -- In: Journal of Petrology -- ISSN 0022-3530 -- Roč. 45, č. 7 (2004), 29
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The problem of "diastrophic" blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland / Don, Jerzy -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 35 (2003), p. 61-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Problem of distribution of gallium and germanium on base metal ore deposit of Banská Štiavnica
The problem of eastern termination of the Moravian hercynides