Browse
from 

Produktivní karbon ve vrtu Jablůnka-1 / Honěk, Josef, Polický, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 4 (1984), s. 445
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik) / Hroch, Tomáš, Machalová, Jitka, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 5 (2002), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkty přeměny granitu na kontaktu s karlovarskými prameny
Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí / Chalupa, Vít, Jurečka, Pavel, Klika, Zdeněk, 1943-, Mohyla, David, Ritz, Michal, Štefanidesová, Vlasta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 55-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet / Chalupa, Vít, Jurečka, Pavel, Klika, Zdeněk, 1943-, Mohyla, David, Ritz, Michal, Sedláček, Pavel, Štefanidesová, Vlasta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 69-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov / Dzurovčin, Ladislav -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 2 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Proetid trilobites from the Lower Devonian (Pragian) Ihandar Formation, Anti-Atlas, Morocco / Fortey, Richard A., Johnson, Robert G. -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 86, no. 6 (2012), p. 1032-1050
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. B. Fojt 70 years old
Prof. B. Hejtman died
Prof. B. Růžička - 75th birth anniversary
Prof. Burda's mouses and similar nightmares
Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929 / Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 5 (2009), s. 429
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917 / Houzar, Stanislav, Pfeiferová, Anna -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae naturales -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 431-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof Dr František Němejc will never disappear from our minds... (12.6.1901 - 7.3.1976)
Prof. dr. František Němejc zůstane mezi námi... (12.6.1901 - 7.3.1976) / Holý, František -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 164, č. 1-4 (1995), s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. dr hab. inż. Roman Ney -- In: Nafta-Gaz -- ISSN 0867-8871 -- Roč. 61, č. 7-8 (2005), s. 357
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Dr. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc., pětasedmdesátníkem / Dvořák, Arnošt -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 30, č. 2 (1982), s. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. dr. Jan Petránek, DrSc. osmdesátiletý -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 314-315
Zdroj: ČGS (UNM)