Browse
from 

Profesor Michal Lukniš zemřel / Král, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 1 (1987), s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem / Sitenský, Ivo, 1949- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 8 (2008), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Pouba a voda / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009 / Fojt, Bohuslav, 1929-, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 100-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 544-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel / Fišera, Milan, 1937- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 8 (2009), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor RNDr. Jiří Konta, DrSc. pětašedesátníkem / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 1-4, fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 270-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let / Kašpar, Pavel -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 1 (2005), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem / Malý, Lubomír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 247-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., zomrel / Fusán, Oto -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 217-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 297-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - der Kenner des Böhmischen Mittelgebirges
Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 25 (2004), s. 95-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor St. Kratochvíl, DrSc. se dožívá 75 let / Hruban, Ivo -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 30, č. 7 (1982), s. 359-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Stanislav Chábera - sedmdesátníkem / Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 8 (1990), s. 503
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesoru RNDr. Stanislavu Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 35, č. 1-2 (1995), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Professional estimate in geomechanics / Langová, Martina, Mužík, Ludvík -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 84 (1992), s. 159-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia / Dušátko, Drahomír -- In: Mission and passion: science -- ISBN 978-80-254-5018-5 -- s. 77-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Professor Eng. J. Gruntorád DrSc. sixty five years old