Browse
from 

Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko) / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 121-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 41, č. 2 (1992), s. 167-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Profil v Soutěsce a jeho význam pro klimatický vývoj holocénu
Profilatyka tąpaniowa w warunkach regionu Ostrawsko-Karwińskiego (OKR) / Bonczek, Č., Dvorský, P., Koníček, Petr, Przeczek, A. -- In: Górnicze zagrozenia naturalne 2006 /13./ -- S. 117-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations / Blecha, Vratislav, Fischer, Tomáš, 1961-, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 136
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof.Ing. Miroslav Kutílek, Dr.Sc. - 70 years
Prof.Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. jubiluje / Novák, Viliam -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 45, č. 5 (1997), s. 359-391
Zdroj: ČGS (UNM)
A profound mistake
Prognose des geothermischen Gradienten und der Gesteintemperaturen im Programmmilieu SCILAB
Prognoses and verification of regional indications of ores
Prognoses of coal reserves in the Upper Paleozoic limnic basins in Bohemia and Moravia
Prognoses of hard coal reserves in the Upper Paleozoic limnic basins in Bohemia and Moravia
Prognosis of antropogenous changes based on engineering geological zoning
Prognosis of Czech Republic raw material revaluation
Prognosis of groundwater level decrease due to the progressing open pit coal mining at the foot of the Krušné hory Mts. - groundwater flow model AQUIFEM 1
Prognosis of rock stress, deformations and stabilityon models in tunnel constructions
Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type / Hortvík, Karel, Staš, Lubomír -- In: Nonferrous Metals Society of China. Transactions -- Roč. 15, č. 1 (2005), s. 296-301
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type / Hortvík, Karel, Staš, Lubomír -- In: Proceedings of 12. International Congress of International Society for mine surveying -- s. 407-412
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prognostic evaluation of heavy minerals on the sand pit of Mohelnice III - Třeština
Prognostic evaluation of the stibnite mineralization at Halcmanovce