Browse
from 

Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy / Nouza, Richard -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 4-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI / Duda, Jan, Žáček, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 249-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu / Králík, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 44-55, 1 mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan / Bernardová, Emílie -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 2 (1990), s. 107-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití / Němec, Jaroslav, Osner, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 7 (1993), s. 209-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze / Petáková, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze / Petáková, Zdeňka, 1964- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 191
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní zdroje nerostných surovin ČR / Dušek, Karel, Petáková, Zdeňka, Rambousek, Petr -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Prognózní zdroje nerostných surovin ČR / Dušek, Karel, Petáková, Zdeňka, 1964-, Rambousek, Petr -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština / Večeřa, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu / Buchta, Štěpán, Kolářová, Margarita -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 637-681
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor / Procházka, Zdeněk, Žáček, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 57-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózovanie antropogénnych zmien na základe inžiniersko-geologickej rajonizácie územia / Matula, Milan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 223-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní / Kucharič, Ľudovít, Steiner, Andrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 12 (1984), s. 351-353
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch / Čech, František -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s.221-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy a ověřování regionálních indikací rud / Maňour, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 102-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou) / Nouza, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách / Vaněček, Mirko -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 13-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát / Böhmer, Miloslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 410-420
Zdroj: ČGS (UNM)