Browse
from 

Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou) / Nouza, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách / Vaněček, Mirko -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 13-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát / Böhmer, Miloslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 410-420
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy české geologie a hornictví do roku 2000 / Procházka, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 12 (1988), s. 359-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika / Drábek, Milan, Drábková, Eva, Šarbach, Michal -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 177
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy nerudných surovín na východnom Slovensku / Varga, Imrich -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy niklovo-kobaltových rúd v okolí Dobšinej / Zlocha, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví Českého masívu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 121-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 72 (1989), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve / Havlena, Václav, 1928-1984 -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 353-357
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy v hydrogeografii / Kříž, Hubert -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 4 (1992), s. 244-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů / Nafari, Ferydun -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 67-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu / Kalenda, František -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Prograde eclogite in the Gföhl Nappe, Czech Republic: new evidence on Variscan high-pressure metamorphism / Fournelle, J. H., Ghent, E. D., Jelínek, Emil, 1943-, Medaris, L. Gordon, Mísař, Zdeněk -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 16, no. 4 (1998), p. 563-576
Zdroj: ČGS (UNM)
Prograde metamorphic history and the evidence of HP partial melting of the felsic granulites in Kutná Hora comlex, Bohemian Massif (Czech Republic) / Dolejš, David, Faryad, Shah, Konzett, Jurgen, Nahodilová, Radmila, Tropper, Peter -- In: Abstract at ILP's 2nd Potsdam Conference - Basic Science for the Human Habitat, 6.-8.10.2010 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The prograde metamorphic series of the Teplá Crystalline Complex and the Zone of Erbendorf-Vohenstrauss - a geochemical and Sr-Nd isotopic comparison / Fiala, Jiří, Henjes-Kunst, F., Müller-Sigmund, H., Vejnar, Zdeněk -- In: Terra Nostra -- ISSN 0946-8978 -- Roč. 95, č. 8 (1995), s. 94
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prograde metamorphism and decompression of the Gföhl gneiss, Czech Republic / Dostál, J., Owen, J. W. -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 38, no. 3-4 (1996), p. 259-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Program Brit pro zpracování křehkých struktur / Coubal, M., Fischer, Tomáš -- In: Věstník České geologické společnosti -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 81-86
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Program Brit pro zpracování křehkých struktur / Coubal, Miroslav, Fischer, Tomáš -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ / Panovský, Karel -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)