Browse
from 

Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci / Lehotský, Tomáš, 1978-, Zapletal, Jan, 1939- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 164-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy mladokvarterní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu / Štěpančíková, Petra -- In: Geomorfologia Sudetów, Stan badań i perspektywy. I.Polsko-Czeskie Sudeckie Seminarium Geomorfologiczne -- S. 67-70
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí / Adamovič, Jiří, Coubal, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 9-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí / Horáková, Milada -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 56-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy předsvrchnokřídov,ho krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká Republika) -- In: Český kras -- s. 56-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu / Staněk, Josef, 1928- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 13, č. 5 (1983), s. 185-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005 / Havíř, J., Pazdírková, J., Sýkorová, Z., Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- s. 120-121
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005 / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005 / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Projevy skalního řícení ve zpřístupněných jeskyních - Macocha, Česká republika / Geršl, Milan, Horáková, Hana, Koutecký, Bohuslav, Melichar, Rostislav -- In: Ochrana území postihnutých prírodnými ničivými pohromami -- ISBN 978-80-228-1803-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Projevy slapových sil a zemětřesení ve zřídelní struktuře Slatinice u Olomouce / Pospíšil, Zdeněk -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 265-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru / Hercík, Mirek, Wurmová, Marcela -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 1 (1982), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 177-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy tektoniky miocén-recent v Chebské pánvi / Koudelková, G., Špičák, Aleš -- In: Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy -- s. 24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí / Karásek, Jaromír -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 267 (1991), s. 39-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách / Gnojek, Ivan, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy vybraných antropogenních vodičů v metodě VDV / Dohnal, Jiří, Novák, Petr -- In: Študentská vedecká konferencia -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Prokletý minerál - "uran" / Hylmar, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 284-287
Zdroj: ČGS (UNM)
The Prokop coal - history of a giant Early Pennsylvanian mire in eastern part of the Ostrava-Karviná Coalfield / Opluštil, S., Sýkorová, Ivana -- In: Volume of abstracts : 11th Coal Geology Conference Prague -- S. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH