Browse
from 

Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání / Hynek, Alois -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Prostorové informace na internetových vyhledávacích serverech / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 1 (2003), s. 15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Prostorove planovani a regionalni rozvoj - vyzvy a alternativy pro stredni a vychodni Evropu v 90. letech / Vaishar, Antonín -- In: Územní plánování a urbanismus -- 1993, 20, č. 5 (1993), s. 281-282
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš / Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Prostorové strukturované sítě v MKP / Jakl, Ondřej, Kolcun, Alexej, Malík, Josef -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 3. semináře -- s. 56-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prostranstvennaja izmenčivosť kolebanija rjadov godovych summ atmosfernych osadkov v jevropejskoj oblasti
Prostranstvennoje izmenenije gidrofizičeskich charakteristik počv - gidravličeskije svojstva počv
Prostranstvennoje izmenenije gidrofizičeskich charakteristik počv - retencionnyje svojstva počv
Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců / Musil, Rudolf -- In: Paleolit Moravy a Slezska, Dolnověstonické studie -- 12
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Prostředí jako primární činitel v evoluci organismů / Novák, Vladimír J. A., 1919-1997 -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 11-14, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Prostředí malých obcí z hlediska jejich kompetencí / Klusáček, Petr -- In: Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky -- S. 122-126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prostředí posledního glaciálu v Západních Karpatech ve světle fosilní malakofauny
Prostředí posledního glaciálu v Západních Karpatech ve světle fosilní malakofauny / Ložek, Vojen -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 26, - (2006), s. 73-83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev) / Drábková, Jana, Lojka, Richard, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce / Anger, Ladislav, Holý, S., Navrátil, Ondřej, Skořepová, Jiřina, Vencovský, Miloš, Vítek, K., Volf, J. -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 4/106/ (1997), s. 117-128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce / Anger, Ladislav, Holý, Stanislav, Navrátil, Ondřej, Skořepová-Trčková, Jiřina, Vencovský, Miloš, Vítek, Karel, Volf, Jaromír -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 4(106) (1997), s. 117-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti / Matyska, Ctirad -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 5 (1996), s. 245-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Protected area České středohoří Mts.- an area affected by stone exploitation