Browse
from 

Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie / Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 388-396
Zdroj: ČGS (UNM)
První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku / Goliáš, Viktor, Korbelová, Zuzana, Procházka, Václav, Rajlich, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2010, č. 1 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO / Budil, Petr, Kříž, Jiří -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27, č. 1 (2001), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
První cenomanský dinosaur ze střední Evropy (Česká republika)
První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 7 (1982), s. 221
Zdroj: ČGS (UNM)
První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 30, č. 1 (1998), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny" / Hendrychová, Markéta, Řehoř, Michal, Šálek, Miroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 39-44
Zdroj: ČGS (UNM)
První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993 / Opluštil, Stanislav, 1962-, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 12 (1993), s. 388
Zdroj: ČGS (UNM)
První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti) / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 220-225
Zdroj: ČGS (UNM)
První fosilní spongie z Antarktidy a její paleobiogeografický význam / Crame, Alistar, Vodrážka, Radek -- In: 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů -- ISBN 978-80-87443-00-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu / Burda, Jiří, Čtyroká, Jiřina, Drábková, Jana, Myslil, Vlastimil, Pošmourný, Karel, Táborský, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
První kolokvium Ars geochimica / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 4 (1982), s. 446-447
Zdroj: ČGS (UNM)
První latinsko-americká jílová konference / Melka, Karel -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- č. 20 (2000), s. 7-8
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
První mezinárodní kongres o brachiopodech v Brestu / Siblík, Miloš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 220-221
Zdroj: ČGS (UNM)
První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 29 (2003), s. 142
Zdroj: ČGS (UNM)
První mezinárodní regionální geomorfologická konference / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
První miliardy let historie Země / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 2 (1986), s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
První nález edrioasteroidů (Echinodermata) v českém devonu (Barrandien)
První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C) / Petr, Václav, 1953- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 152, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
První nález kosterních zbytků dinosaurů v Antarktidě / Špinar, Zdeněk V. -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 70, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)