Browse
from 

První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti / Cílek, Václav, Martínek, Jaroslav, Skřivan, Petr -- In: Český kras -- s. 46-51
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti / Cílek, Václav, jr., Martínek, Jaroslav, Skřivan, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 46-51
Zdroj: ČGS (UNM)
První seismické mapy zpracované pro oblast střední Evropy a pro území Ruské říše / Kozák, Jan, Nikonov, A. A. -- In: Vojenský geografický obzor -- -, č. 2 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi (13-14 Nymburk) / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 143-144
Zdroj: ČGS (UNM)
První třetihorní nález rodu Oxyura (Aves: Anseridae)
První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav / Kočí, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika) / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole / Gruntorád, Jan, jr., Vilhelm, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 7 (1995), s. 207-211
Zdroj: ČGS (UNM)
První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín) / Krejčí, Oldřich, 1958-, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
První vysokoškolské studium hornictví na světě / Mikulenka, Václav, Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 9 (1995), s. 293-294
Zdroj: ČGS (UNM)
První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky / Gruntorád, Jan, jr., Iljin, Jurij, Landa, Ivan, Mašjanov, Nikolaj, Šolupov, Sergej -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 1 (1995), s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)
První známky života na Zemi / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 12 (1983), s. 353-354
Zdroj: ČGS (UNM)
První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 1 (1999), s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872 / Mayová, Anna -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 92-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvohory - doba podmořských vulkánů a korálových útesů / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Morava a Slezsko v geologické minulosti -- s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra / Fendek, Marián, Lučeničová, Lúdmila -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 293-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý nález luzonitu na Slovensku / Jeleň, Stanislav, Malov, Vladimir Sergejevič -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve / Elečko, Michal, Kantorová, Viera, Klubert, Ján, Lehotayová, Růžena, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Č. 5 (1987), s. 417-422
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý seminár paleontologickej odbornej skupiny pri SGS / Planderová, Eva, 1932-1992 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy / Franců, Juraj, 1957-, Franko, Ondrej, Milička, Ján, Pereszlényi, Miroslav, Vass, Dionýz -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 453-460
Zdroj: ČGS (UNM)