Browse
from 

Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná / Pauliš, Petr, 1956-, Šikola, Drahoš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 310-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Pyrite crystals from the Zlaté hory deposits
Pyrite from quartz veins in Bochovice
Pyrite-zeolite mineral association in the Rožná uranium deposit
Pyritized fossil fauna in the Motol Formation (Wenlock) in the Kosov Quarry near Beroun
Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna / Budil, Petr, Mergl, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pyrolyséry pro stanovení bituminosních látek v horninách a minerálech plynovou chromatografií / Dubanský, Alois, 1929- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 28, č. 1 (1982), s. 155-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Pyrolysis and co-pyrolysis of organic waste. Part 1. Co-pyrolysis of solid organic waste with hard coal
Pyrolysis of Coal and Additives as a Source of Lustrous Carbon in the Foundry Mould / Buchtele, Jaroslav, Fiala, J., Jelínek, P., Roubíček, V. -- In: Eighteenth Annual International Pittsburgh Coal Conference Proceedings, December 3-7, 2001, Newcastle, NSW, Australia -- s. PS 7-1 - PS 7-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pyrolysis of coal in tne Ostrava-Karviná district
Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy / Straka, Pavel -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 2 (1995), s. 55-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím / Straka, Pavel, Šrogl, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 10 (1992), s. 351-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru / Straka, Pavel -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 153-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu / Buchtele, Jaroslav, Jelínek, P., Kříž, Vlastimil, Mikšovský, F. -- In: Sborník Mezinárodní konference Spolupráce 2000 -- s. 40-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pyromorfit z jihlavského rudního revíru / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Kocourková, Eva -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 95, č. 1 (2010), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova / Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk, 1962-, Vávra, Václav, 1971- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova / Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. LXXXXII, č. 1 (2007), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Pyromorphite from Jihlava ore district (Czech Republic)
Pyromorphite from Pb-Zn ore deposit at Nová Ves near Rýmařov (Jeseníky Mts., Czech Republic)
Pyroponosné diatrémy jihozápadní části Českého Středohoří / Blüml, Antonín, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 201-208
Zdroj: ČGS (UNM)