Browse
from 

Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava) / Vávra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě / Rutšek, Jozef, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Rabejacit z Předbořic / Čejka, Jiří, Novotná, Miroslava, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 279-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Rabejacite from Předbořice (Czech Republic)
Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Erica -- s. 99-109
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů / Trávníček, Ivan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 55-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Racionalizace dobývání ložiska Lazec / Geršl, Pavel -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 7 (1990), s. 211-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Racionalizace vrtné sítě / Soukup, Blahomil -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 46-53, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Racionalizácia technologie ťažby a rozpojovania hornín v Slovenskom priemysle kameňa, n. p. Levice / Šiška, Július, Trhan, Milan -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 62, č. 2 (1984), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Racionalizácia výroby foriem na vstrekovanie plastov hydroabrazívnym delením / Hloch, S., Valíček, Jan -- In: Vodní paprsek 2009 -- S. 80-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Racionalizacija i unifikacija metodov opredelenija naprjažennych sostojanij gornych porod
Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav / Fengl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 500-501
Zdroj: ČGS (UNM)
Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic / Fejfar, Oldřich, 1931-, Fridrich, Jan, Kovanda, Jiří, Smolíková, Libuše, Sýkorová, Ivana, 1969-, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 76, no. 2 (2001), p. 127-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Račiněves - nový středněpleistocénní interglaciál v České republice
Račiněves-a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic / Fejfar, Oldřich, Fridrich, Jan, Tyráček, Jaroslav -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 76, č. 2 (2001), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 3 (1997), s. 306
Zdroj: ČGS (UNM)
Radarové snímání Země / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 2 (1995), s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood / Cicha, Ivan, 1932-, Dixon, R., Halounová, Lena, 1956-, Kolář, Václav, Strnad, D., Wyngaardens, R., van -- In: Fluvial Sedimentology VI. Special publication of the International association of sedimentologists, no. 28 -- ISBN 0-632-05354-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Radějov - Mandát Creek / Bubík, Miroslav -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 74-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Radek Melka (12.2.1964 - 21.3.1994) / Schulmann, Karel -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)