Browse
from 

Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina) / Hradecký, Jan, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní tektonická aktivita v oblasti severně od Šternberka (Nízký Jeseník) - současné znalosti
Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku (14-44 Šternberk, 15-33 Moravský Beroun, 24-22 Olomouc) / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana, Sýkorová, Zdenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 1 (2003), s. 49-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov) / Faimon, Jiří, 1950-, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové (14-32 Ústí nad Orlicí) / Pek, Ilja, Šebela, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní vodní eroze v Moravskoslezských Beskydech / Buzek, Ladislav, 1934- -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 6 (1984), s. 345-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Kocourková, Eva, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 2 (2011), s. 53-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov) / Janoška, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
[Recenze] / Bucha, Václav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 89-90
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GFÚ
[Recenze] / Vaněk, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 91
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GFÚ
[Recenze] / Praus, Oldřich -- In: Studia geophysica et geodaetica -- Roč. 41, č. 4 (1997), s. 417-418
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
[Recenze] / Vaněk, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 42, č. 1 (1998), s. 81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
[Recenze] / Ložek, Vojen -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- - (1994), s. 138-143
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
[Recenze] / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 12 (2001), s. 675
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
[Recenze] / Mikuláš, Radek -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 55, - (2003), s. -
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
[Recenze] / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 10 (1998), s. 575-576
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
[Recenze] / Munzar, Jan -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 1, 1-2 (1994), s. 58-59
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, ÚG
Recenze MobileMapper 6 / René, Miloš -- In: Geobusiness -- Roč. 7, č. 12 (2008), s. 34-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH