Browse
from 

Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů / Havlíček, Pavel, Hošek, Jan, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A redescription of the Late Carboniferous eurypterids Adelophthalmus granosus von Meyer, 1853 and A. zadrai Přibyl, 1952 / Dunlop, Jason A., Tetlie, O. Erik -- In: Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Geowissenschaftliche Reihe -- ISSN 1435-1943 -- Vol. 8 (2005), p. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)
A redescription of two eophrynids (Arachnida: Trigonotarbida) from the Coal Measures (Carboniferous) of Ostrava, Czech Republic / Dunlop, Jason A. -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- No. 8 (1995), p. 449-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Redevelopment of the residual pit at the Most - Ležáky mine
Rediscovery of an old museum sample with an inscription "Eichhorn Bittischka": Eifelian of eastern margin of the Boskovice Furrow
Rediscovery of probably the oldest described trilobite specimen from the Barrandian area (Czech Republic) / Budil, Petr -- In: The Trilobite Papers -- ISSN 1200-6734 -- Roč. 16, č. říjen (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rediscovery of the New Cave on the Damil Hill
Redox potential of natural environment and influence of antropogenic activity
Redox zonality at site of natural attenuation of petroleum hydrocarbon at Hnevice, Czech Republic / Čížek, Jiří, Datel, Josef, Šráček, Ondřej, Topinková, Barbora, Vencelides, Zbyněk (2004) -- In: International Seminar in Hydrogeology and Remediation -- ISBN 80-86690-25-3 -- s. 336-336
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reduction of structural iron in smectites by microorganisms / Komadel, Peter, Stucki, Joseph W., Wilkinson, Henry T. -- In: The Sixth Meeting of the European Clay Groups EUROCLAY' 87 - Summaries-Proceedings -- s. 322-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Reduction of toxic elements emissions from AFBC combustion of lignites / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Kugler, Josef, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Veselý, Václav -- In: 13th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA'98. 2, Summaries. -- s. 129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reductive dissolution and Mössbauer spectroscopic study of Fe forms in the fractions of Slovak Fe-rich bentonites / Grygar, Tomáš, Komadel, Peter, Mehner, H. -- In: Clay minerals -- ISSN 0009-8558 -- Vol. 33 (1998), p. 593-599
Zdroj: ČGS (UNM)
Redukce ozonové vrstvy očima politiků, veřejnosti a masmédií / Cílek, Václav -- In: Ozonová vrstva Země -- s. 56-61
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef, Veselský, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 333-344
Zdroj: ČGS (UNM)
REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites / Klika, Zdeněk, 1943-, Kudělásek, Vladimír, Kudělásková, Miroslava, Orel, Petr, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 20 (1989), p. 65-83
Zdroj: ČGS (UNM)
REE-bearing marble from Horní Dunajovice (Lukov Unit, Moravicum) in Western Moravia
Ree carbonates and Ti-Nb-Ta and Y oxides as accessory minerals of the metarhyolites from the Ještěd Crystalline Complex
REE in fluorite from tin deposits in the Erzgebirge region implications for the origin of Eu-anomalies in Li-F granites / Goldstein, S., Kempe, U., Klemm, W. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1995), p. 85
Zdroj: ČGS (UNM)