Browse
from 

Regionální seizmická síť Střední Čechy
Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky / Krejčiřík, Libor, Šponar, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 228-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální šlichová prospekce České republiky / Abraham, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální šlichová prospekce České republiky / Abraham, Miloš, Švestka, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 108-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální šlichová prospekce České republiky / Abraham, Miloš -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální transfer faktor ve středních Čechách
Regionální typizace skarnů Fe Českomoravské vrchoviny
Regionální variabilita chemismu devonských vulkanitů v Jeseníkách / Jakeš, Petr, 1940-2005, Patočka, František -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální výzkum a geologické mapování / Eliáš, Mojmír, Roth, Zdeněk, 1914-, Zoubek, Vladimír -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s.11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální výzkum radonového rizika v České republice / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1-2 (1991), s. 142
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků / Daňko, Ján, Rejl, Luboš, 1940- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 67-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska / Bodiš, Dušan, Lopašovský, Kamil, Rapant, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 7 (1989), s. 87-128
Zdroj: ČGS (UNM)
The regionaly geographical view of labour market in the Czech republic / Kunc, Josef -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 8-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Regions, Localities and Landscapes in the New Europe (International Geographical Conference Congeo´2007) / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Klusáček, Petr -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 53-54
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, ÚG
Register of communal sources of pollution
Register of protected areas - neglected part of water framework directive
Register of reserves of exclusive non-metallic mineral deposits. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU / Rosendorf, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 47, č. 3 (2005), s. 10-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Registr hydrogeologických vrtů v Geofondu / Švejnoha, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 3 (1983), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Registr komunálních zdrojů znečištění / Felberová, Lada -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 46, č. 3 (2004), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)