Browse
from 

Rekonstrukcja paleopradów solanek w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego / Babel, Maciej, Bogucki, Andrij, Jacyszyn, Andrij, Wizna, Switlana -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 50, č. 9 (2002), s. 805-806
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstruktion von Unterbau-Abtrag im NW-Teil der Boehmischen Masse / Heckhoff, P., Klare, B., Schröder, Bernt -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov / Kaličiak, Michal, 1944-, Repčok, Ivan -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 401-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekreace v zázemí jaderné elektrárny Dukovany. Nr. 2, Urbánne a krajinné štúdie.. Nr. 2, Urbánne a krajinné štúdie. / Zapletalová, Jana
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rekreační využívání krajiny na Kunštátsku / Zapletalová, Jana -- In: Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst -- s. 15-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rekrystalizované atolové granáty v ortorule zbraslavského metamorfovaného ostrova, západní Čechy
Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy / Rajlich, Petr, 1944-, Stejskal, Michal -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 43-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 45 (2005), s. 13-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekrystalované součásti svrchnoproterozoického ultamafického magmatismu ve variské bimodální stratifikované sérii plutonitů v teletínských lomech (středočeský pluton, Český masiv)
Rekryštalizácia SiO2 v petrifikovaných drevinách / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef, Harman, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 3 (1990), s. 273-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí / Dimitrovský, Konstantin -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-06-1 -- s. 137-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR / Santarius, Andrzej -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 3 (2010), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu / Bendová, Helena -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 4 (1997), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami / Čablík, Vladimír, 1972-, Fečko, Peter, 1960-, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie / Štýs, Stanislav -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1989), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí / Němec, Igor, Šípek, Václav, 1935- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 12 (2008), s. 13-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace lomu Most-Ležáky / Dvořák, Petr -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 3 (2008), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví / Bernard, Josef -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 617-625
Zdroj: ČGS (UNM)