Browse
from 

Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2 / Štýs, Stanislav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 8 (1989), s. 483-488
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivační substráty Sokolovska / Rojík, Petr, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2013), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo? / Huleš, Ludvík -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 10 (2008), s. 664-665
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivierungsmethodik für verschiedene Standorttype auf den Kippengeländen SHP - Teilforschungsergebnisse
Rekultivierungssubstrate des Gebietes von Sokolov
Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony / Jarmołowicz-Szulc, Katarzyna -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 458 (2014), s. 31-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Relation among tile drainage systems, waterlogged soil covered by grassland, and nitrate in brooks of the Švihov (Želivka) drinking water reservoir basin
The relation between atmogeochemical field dynamics and the global electric circuit
Relation between crystal structure and magnetic properties of ferrimagnetic iron oxides
Relation between geodynamic phenomena and neotectonic structures in the Central West Carpathians
The relation Between K-Feldspar and Plagioclasse Observed Using CL / Leichmann, Jaromír, Zachovalová, Kateřina -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Relation between laboratory synthesis of zeolites and their distribution in sediments
Relation between Mechanical Properties and Pyrolysis Temperature of Phenol Formaldehyde Resin for Gas Separation Membranes / Chlup, Zdeněk, Černý, Martin, Machovič, Vladimír, Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Svítilová, Jaroslava, Šupová, Monika, Weishauptová, Zuzana, Žaloudková, Margit -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 56, č. 1 (2012), s. 40-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Relation between migmatite structure and ultrasonic parameters under various loading conditions
Relation between mineral composition and the physical mechanical properties of the sandstones of the Hořice ridge and further localities
Relation between Northern Hemisphere winter temperatures and geomagnetic or solar activity at different QBO phases / Bochníček, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Journal of Atmospheric and Solar - Terrestrial Physics -- Roč. 58, č. 7 (1996), s. 883-897
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling / Mls, Jiří, Ondovčin, Tomáš -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 55, no. 4 (2007), p. 236-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling / Mls, Jiří, Ondovčin, Tomáš -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 55, č. 4 (2007), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Relation between Pústevny Sandstone and Malinovská skála Sandstone (Godula Formation s.s.) in the Beskydy Mts.
Relation between texture and rheological properties of mesophase pitch / Medek, Jiří, Rada, Martin, Weishauptová, Zuzana -- In: Fuel -- ISSN 0016-2361 -- Roč. 73, č. 2 (1994), s. 177-182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH