Browse
from 

Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia / Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 79, no. 2 (2004), p. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia / Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 79, č. 2 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Relics of the pre-Miocene weathering products in the quarry Hády (Brno)
Relict flowstone at Machnín (the Ještěd Ridge, North Bohemia, Czech Republic) and its importace for relief evolution / Bosák, Pavel, Jurková, Nikola, Komar, M., Pruner, Petr -- In: Geomorfologia Slovaca -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 19-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Relict minerals in some opals from Třebíč area and their genetic significance
Relict of river terrace in the gas pipe trench at Tobolka in the Bohemian Karst
Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art / Zurawek, Roman -- In: Biuletyn peryglacjalny -- ISSN 0067-9038 -- Vol. 38 (1999), p. 163-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Relict stratigraphy and the origin of the Central Bohemian Pluton
Relicts of coal-bearing Terciary in Ústí area of North Bohemia brown coal coalfield
Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 396 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Reliéf a fosilní zvětraliny v okolí Bruntálu / Czudek, Tadeáš, 1932- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 88, č. 4 (1983), s. 289-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Reliéf a geologické poměry / Kirchner, Karel -- In: Čejč - Dějiny slovácké obce -- s. 10-16
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reliéf a geomorfologie / Cílek, Václav, 1955-, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Střední Brdy -- ISBN 80-7084-266-0 -- s. 59-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliéf a reliéfotvorné procesy / Kirchner, Karel -- In: Hodnocení stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz v Národní přírodní rezervaci Praděd -- s. 15-22
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Relief and flood loams composition
Relief and its memory: Minute forms in sandstone surfaces / Mikuláš, Radek -- In: Abstract Book Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation -- s. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic) / Demek, J., Kirchner, Karel, Škorpík, M. -- In: Realizace krajinné ekologie v nových a měnících se podmínkách. Sborník abstraktů ze 14. Mezinárodního sympozia o problematice krajinně ekologických výzkumů -- s. 30-30
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic) / Demek, J., Kirchner, Karel, Škorpík, M. -- In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 4-7 October 2006, Stará Lesná, High Tatra Mts. -- S. 171-174
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Relief assessment methodology with respect to geoheritage based on example of the Deblínská vrchovina Highland / Kirchner, Karel, Kubalíková, L. -- In: Public recreation and landscape protection - with man and hand in hand. Conference Proceedings -- S. 131-141
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG