Browse
from 

Results of the Simple Stress Analyses of Micro-earthquake Focal Mechanisms in the Area of Western Bohemia / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Results of the Sixth International Comparison of Absolute Gravimeters, ICAG-2001 / Amalvict, M., Becker, M., Bonvalot, S., Chartier, J.M., de Villalta Compagni, M. F., Debeglia, N., Desogus, S., Diament, M., Dupont, F., Falk, R., Faller, J., Francis, O., Gabalda, G., Gagnon, C. G. L., Gattacceca, T., Germak, A., Hinderer, J., Jamet, O., Jeffries, G., Jiang, Z., Käker, R., Kopaev, A., Liard, J., Lindau, A., Longuevergne, L., Luck, B., Maderal, E. N., Mäkinen, J., Meurers, B., Mizushima, S., Mrlina, Jan, Newell, D., Origlia, C., Pujol, E. R., Reinhold, A., Richard, P., Robinson, I. A., Ruess, D., Thies, S., Van Camp, M., van Dam, T. M., Van Ruymbeke, M., Vitushkin, L., Williams, S. -- In: Metrologia -- Roč. 39, č. 5 (2002), s. 407-424
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Results of the structural study of the Culm sediments near Suchdol nad Odrou
Results of the study of the new outcrop of the Middle Ordovician at Praha-Červený vrch hill.
Results of the study of two boreholes in the Hradiště graben in southeast Moravia
Results of the systematic revision of myctophid fishes (except Diaphus) in the central Paratethys
Results of the thermal analysis of the rock environment in the southwestern foreground of the Stráž pod Ralskem deposit
Results of tidal observatory Pecný. Contemporary problems in gravimetry
Results of two-years seismo-hydrological monitoring in the area of the Hronov-Poříčí fault zone, Western Sudetes / Kašpárek, L., Skalský, Lumír, Stejskal, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, č. 4 (2007), s. 59-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Results of two-years' seismo-hydrological monitoring in the area of the Hronov-Poříčí Fault Zone, Western Sudetes / Kašpárek, Ladislav, 1943-, Skalský, Lumír, Stejskal, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 4 (148), p. 59-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Results of World-Wide Inventory of Geoscience Databases / Albert, T., Hruška, Jiří -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 1 of 3 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia) / Hladil, Jindřich, Melichar, R. -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- Roč. 8, - (1999), s. 48-50
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia) / Hladil, Jindřich, 1953-, Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Resutts of the new mining activity in the Zlate Hory ore mining district
Rešenije obratnoj zadači v prikladnoj gravimetrii
Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod / Hruška, Jakub, Majer, Vladimír -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 1 (1996), s. 143-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Retence jódu v půdě a na modelových půdních sorbentech / Beneš, Josef -- In: Rádioaktivita a životné prostredie -- Roč. 5, č. 6 (1982), s. 429-436
Zdroj: ČGS (UNM)
Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy / Lhotský, Richard, 1966- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 12 (2006), s. 410-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic / Doušová, Barbora, Erbanová, Lucie, Novák, Martin, Štěpánová, Markéta -- In: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic / Doušová, Barbora, Erbanová, Lucie, Novák, Martin, 1959-, Štěpánová, Markéta -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 75
Zdroj: ČGS (UNM)