Browse
from 

Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia) / Hladil, Jindřich, 1953-, Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Resutts of the new mining activity in the Zlate Hory ore mining district
Rešenije obratnoj zadači v prikladnoj gravimetrii
Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod / Hruška, Jakub, Majer, Vladimír -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 1 (1996), s. 143-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Retence jódu v půdě a na modelových půdních sorbentech / Beneš, Josef -- In: Rádioaktivita a životné prostredie -- Roč. 5, č. 6 (1982), s. 429-436
Zdroj: ČGS (UNM)
Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy / Lhotský, Richard, 1966- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 12 (2006), s. 410-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic / Doušová, Barbora, Erbanová, Lucie, Novák, Martin, Štěpánová, Markéta -- In: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic / Doušová, Barbora, Erbanová, Lucie, Novák, Martin, 1959-, Štěpánová, Markéta -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
Retention function of the Trebon fishpond system
Retention of copper originating from different fungicides in contrasting soil types / Balík, Jiří, Chrastný, Vladislav, Drahota, Petr, Komárek, Michael, Kubová, Karolina, Száková, Jiřina, Vaněk, Aleš -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. 166, č. 2-3 (2009), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Retention of human-induced sulphur in soils: a factor preventing acidification in surface water of Bohemian Forest
Retention of iodine in soil and the modelsoil sorbents
Retention of Nanoparticles-Labeled Bone Marrow Mononuclear Cells in the Isolated Ex Vivo Perfused Heart After Myocardial Infarction in Animal Model / Čoupek, Petr, Doubek, Michael, Horký, Drahomír, Klabusay, Martin, Řeháková, Kristina, Scheer, Peter -- In: Experimental Biology and Medicine -- ISSN 1535-3702 -- Roč. 234, č. 2 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 353
Zdroj: ČGS (UNM)
Retgersite from Jáchymov, Krušné hory Mountains, Czech Republic / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- Č. 9 (1993), s. 393-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Retractor muscle scars in Gamadiscus (Mollusca, Tergomya) / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 3 (1996), p. 245-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust / Krüger, A., Pšenčík, Ivan, Rössler, D., Rümpker, G -- In: Seismic waves in complex 3-D structure. Report 16 -- s. 283-306
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust / Krüger, F., Pšenčík, Ivan, Rössler, D., Rümpker, G. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 51, č. 2 (2007), s. 231-254
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust / Krüger, Frank, Pšenčík, Ivan, Rössler, D., Rümpker, G. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 51, no. 2 (2007), p. 231-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrograde fluid inclusions from high-pressure granulites of the Moldanubicum, Southern Bohemia / Dobeš, Petr, Dubessy, J. -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)