Browse
from 

Revize dufrenitu z Poniklé / Rus, Petr, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS / Baldík, Vít, Gilíková, Helena, Otava, Jiří, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 19, č. 1-2 (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství / Dušek, Karel, Kadounová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci / Lehotský, Tomáš, 1978-, Pekař, Pavel -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 83-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize křídových mechovek popsaných Prantlem (1938) / Taylor, P., Zágoršek, Kamil -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Revize L6 chondritu lissa (Lysá nad Labem), Československo
Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice / Jirásek, Jakub, 1978-, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 50, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize málo známých a pochybných druhů trilobitů z Barrandienu / Šnajdr, Milan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize morfologie a ekologie hadice Bohemura jahni Jaekel, 1903 [Ophiuroidea, Protasteridae] ze středního ordoviku Čech
Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku / Jašková, Vladimíra, 1959- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 5 (2002), s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 275 (1997), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize neostratotypové lokality hněvotínských vápenců: biostratigrafie konodontů a karbonátové mikrofacie, Morava, Česká republika
Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc. / Hladilová, Šárka, Kořínek, Pavel -- In: Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy) / Kohoutová, Irena, Popelářová, Věra -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)