Browse
from 

Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize málo známých a pochybných druhů trilobitů z Barrandienu / Šnajdr, Milan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize morfologie a ekologie hadice Bohemura jahni Jaekel, 1903 [Ophiuroidea, Protasteridae] ze středního ordoviku Čech
Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku / Jašková, Vladimíra, 1959- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 5 (2002), s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 275 (1997), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize neostratotypové lokality hněvotínských vápenců: biostratigrafie konodontů a karbonátové mikrofacie, Morava, Česká republika
Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc. / Hladilová, Šárka, Kořínek, Pavel -- In: Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy) / Kohoutová, Irena, Popelářová, Věra -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize platanoidních listů z křídy České republiky
Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa / Boháček, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska / Plata, L'udovít -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize raně střednokambrické trilobitové fauny středních Čech
Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun) / Nedomová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 136-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718 / Nedomová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize rodu Kettnerites Žebera, 1935 (Scolecodonta, silur Barrandienu, Česká republika): předběžné výsledky
Revize rodu Polycrinus Jaekel, 1918 (Crinoidea, Inadunata) z českého svrchního ordoviku