Browse
from 

River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif / Bridgland, David, Tyráček, Jaroslav, 1931-, Westaway, Rob -- In: Proceedings of the Geologists' association -- ISSN 0016-7878 -- Vol. 115, no. 2 (2004), p. 101-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Rivers as recipients of pollution: Today and tomorrow
Rizika současného drobného těžebního podnikání / Holub, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení / Bouška, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě / Obručníková, Pavla -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 2 (2006), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Riziko zabití člověka padajícím meteoritem / Grygar, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 2 (1995), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Riziková oblast Neapolského zálivu / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 215-216, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rizikové geofaktory životního prostředí - list 03-413 Semily / Dvořák, Igor, Skácelová, Darja -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-87416-04-4 -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
RMA and EMA methods used for the study of silver sulphosalts
RNDr. Anton Porubský, CSc., jubiluje / Jakál, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 27 (1989), s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 243-244
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Augustin Mrázek sedmdesátníkem / Gabriel, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Bohumil Vachtl šedesátníkem / Bretšnaidr, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Břetislav Balatka, CSc., sedmdesátiletý
RNDr. Břetislav Balatka, CSc., šedesátiletý / Loučková, Jaroslava -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 1 (1991), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Cyril Belej / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Dalibor Weiss, CSc., šedesátníkem / Šulcek, Zdeněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 370-372
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem / Habětín, Vladimír, 1934-1995 -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 8 (1988), s. 296-298
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem / Chábera, Stanislav, 1920-2002 -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 28, č. 2 (1988), s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Edvín Pivec, CSc. opravdu již pětašedesátiletý! / Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 310-314
Zdroj: ČGS (UNM)