Browse
from 

Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou / Zelenka, Přemysl -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 4 (2007), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc. / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozloučení s RNDr. Petrem Květoněm / Vaněček, Mirko -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 10 (1997), s. 340
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozloučili jsme se ... / Dombrovský, Zdeněk, Fojtík, Miroslav, Přepiora, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 6 (2006), s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozložení rudních akumulací v krkonošsko-jizerském krystaliniku / Chaloupský, Josef -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku / Franko, Ondrej, 1931-, Fusán, Oto, Král, Miroslav, Majcin, Dušan -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 81-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozměry kinetických konstant a rovnováha / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu / Mašková, Anna, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 146-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozmístění dusíku a uhlíku v diagenetických minerálech z paleozoických černých břidlic (Selwynský bazén, Provincie Yukon, Kanada)
Rozmístění olivínu v severočeských čedičích / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 6 (2003), s. 453-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě / Kafka, Josef -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 17 (1990), s. 13-19
Zdroj: ČGS (UNM)
The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization / Dobeš, Petr, Křibek, Bohdan, Leichmann, Jaromír, Pudilová, Marta, René, Miloš, Žák, Karel -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 44, č. 1 (2009), 29
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek / Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 92-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině / Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2007), s. 92-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 3 (1986), s. 149-158, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpočet krystalochemických prvků na koncové členy / Rieder, Milan -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty / Foldyna, Josef, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Sanace. Sborník přednášek -- s. 321-328
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpojování hornin řeznými nástroji / Vašek, Jaroslav -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 201-205
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpojování hornin řeznými nástroji razících strojů (druhá část) / Vašek, Jaroslav -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 14, č. 2 (2005), s. 27-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpojování hornin řeznými nástroji razících strojů (první část) / Vašek, Jaroslav -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 14, č. 1 (2005), s. 38-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG