Browse
from 

Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšírenie šedozemí na území Českej republiky / Žigová, Anna -- In: Rostlinná výroba -- Roč. 40, č. 1 (1994), s. 105-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě / Chán, Bohumil, Mrlina, Jan, Polák, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- č. 2 (2003), s. 28-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě / Chán, Bohumil, Mrlina, Jan, Polák, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 28-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšíření a použití talpetate v Nikaragui / Dovolil, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 347-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna / Zukalová, Vlasta -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 37-57, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku / Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 7-8 (1999), s. 29-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 63-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě / Hlaváč, Jaroslav, Horsák, M. -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 8, - (2002), s. 191-204
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování. / Hubatka, F., Kirchner, Karel, Nehyba, S., Peterková, L. -- In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů. -- S. 43-44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník) / Stárka, Luboš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 139-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině / Anděra, Miloš, Zbytovský, Petr -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 6, č. 2009 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Rozšíření svrchnokřídových ramenonožců (Brachiopoda) na chráněných paleontologických lokalitách Středočeského kraje / Nekvasilová, Olga -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 15 (1986), s. 7-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze / Sochůrek, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba -- [1] s. P 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie / Haas, Karel, Püschel, Petr, Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1991), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Roztocká pseudotrachytová kaldera v Českém středohoří
Roztoková termochemická analýza silikátů a jiných nerostných surovin : základy metody, přístrojová technika a příklady aplikací / Brandštetr, Jiří -- In: Silikáty -- Roč. 26, č. 4 (1982), s. 369-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Roztoky intrusive centre in the České středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series / Balogh, K., Ulrych, Jaromír -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 51, č. 6 (2000), s. 383-397
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series / Balogh, Kadosa, Ulrych, Jaromír -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 51, no. 6 (2000), s. 383-397
Zdroj: ČGS (UNM)