Browse
from 

Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 1. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 10 (1987), s. 329-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 2. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 11 (1987), s. 345-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 3. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 1 (1988), s. 353-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 4 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 361-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 5. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 369-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 439-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 1. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 12 (1988), s. 441-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 2 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 1 (1989), s. 449-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 3 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 457-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 4 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 465-472
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 5 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 473-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 6 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 481-488
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 7 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 489-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 8 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 7 (1989), s. 497-504
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 9 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 8 (1989), s. 505-512
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 10 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 513-520
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 11 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 521-528
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 12 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 11 (1989), s. 529-536
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 13 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 537-544
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 2 (1990), s. 553-560
Zdroj: ČGS (UNM)