Browse
from 

Rugose corals of the Acanthopyge Limestone of Koněprusy (Middle Devonian, Barrandian, Czech Republic) / Galle, Arnošt -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 1 (1994), p. 41-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Rugose corals of the slopes of Bohemian massif in the region "South"
Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih" / Galle, Arnošt -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 59-66, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rujánské kamení / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 246-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Rukověť báňského inženýra / Kalkuš, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Příloha č. 2 (1999), s. 1-176
Zdroj: ČGS (UNM)
The rules of IMA on new minerals and first occurrence of minerals
Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Rulovo-amfibolitový komplex gemerika / Faryad, Shah Wali -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 303-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Rumunské rudné hornictví, zapomeňte! / Beneš, Martin, Gajda, Marian, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 228-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Rumunsko. Part 2 : Bihor na konci století - akce 1997 / Kolčava, Michal -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 50-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Rumunsko. Part 3 [1. část] : Bihor na konci století - akce 1998 / Kolčava, Michal -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 58-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model / Jeníček, Michal -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 57, no. 3 (2009), p. 154-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Runoff formation in a small mountaineous watershed
Runoff from the ICP IM catchments in the Bohemian Massif / Beudert, Burkhard, Čech, Jan, Červenková, Jaroslava, Dieffenbach-Fries, Helga, Fottová, Daniela, Krám, Pavel, Váňa, Milan (2009) -- In: 20 years of Košetice Observatory, Part 2 -- ISBN 978-80-86690-69-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Runoff generation simulation in two geochemically contrasting catchments in western Bohemia by the Sacramento Model (SAC-SMA)
Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe / Císlerová, Milena, 1940-, Vogel, Tomáš, 1956- -- In: Project Elbe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-70-X -- s. 32-39, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
RUP2004 - High definition apparatus for Standalone, network and micro-array applications in seismic / Brož, Milan, Štrunc, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 281-283
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The rupture process of a great strike-slip earthquake: teleseismic analysis of the Iranian earthquake of 20 June 1990 / Choy, G., Plešinger, Axel, Zedník, Jan -- In: IUGG 21st General assembly. Abstracts. Workshop SW 17 - Intra continental earthquakes. -- s. SB21F-4, 350
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes / Choy, G. L., Zedník, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 45-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes / Choy, George L., Zedník, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 45-63
Zdroj: ČGS (UNM)