Browse
from 

Ryba s páteří čtvernožce / Minařík, Martin -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 2 (2013), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryba Spinarichthys Dispersus (Actinopterygii) z karbonu Čech
Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice / Gregorová, Růžena -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 73, č. 1-2 (1988), s. 83-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm) / Gregorová, Růžena, 1961-, Požár, Miroslav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 191-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam / Brzobohatý, Rostislav, 1938- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Č. 67 (1982), s. 57-64, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov) / Smutná, Simona -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 122-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav) / Brzobohatý, Rostislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybníčky - Bečkov / Kupka, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 402
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryby se světelnými orgány z moravských třetihor / Gregorová, Růžena -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 11 (1993), s. 617-623
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryby severočeské hnědouhelné pánve
Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf / Bruthans, J., Falteisek, L., Schweigstillová, Jana, Soukup, J., Válek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46, Prosinec (2013), s. 228-234
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Lachman, Vladimír, Musil, Vojtěch -- In: Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Rychlé regionální ozdravení povrchových vod v západních Čechách od znečištění sírany a dusičnany - srovnání s ostatními ozdravujícími se oblastmi
Rychlé rentgenografické stanovení obsahu Fe2O3 v keramických surovinách / Barcalová, Libuše, Hally, Jan, Šimon, Liboslav -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 33, č. 2 (1983), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlé snižování obsahu síranů v povrchových vodách západních Čech / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Majer, Vladimír -- In: Ovzduší 2005 -- ISBN 80-210-3688-5 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích / Dempírová, Ludmila, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Lukeš, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rýchloanalýza magnezitovej suroviny nedeštruktívnym sposobom / Zsíros, Attila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 314-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve / Holečko, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Ptáček, J. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 34-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve / Holečko, Josef, Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír, Ptáček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica / Novák, Martin, 1959- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 107-111
Zdroj: ČGS (UNM)